Nakon susreta sa Sandrom Mihelčić 28 učenika poduzelo je realizaciju zajedničkoga projekta. Prvi dan radionice protekao je u karnevalskom raspoloženju, a vedri duh se održao i na ostalim radionicama.

U okviru modula Od ideje do projekta učenici će uz pomoć Martine Ferk organizirati humanitarni sajam Kap dobrote. Na radionicama o poduzetničkoj ideji, poslovnom planu, upravljanju projektima i upravljanju projektima kao alatom u poslovanju učenici će razviti kompetencije potrebne za osmišljavanje i realizaciju ovoga i bilo kojega drugog projekta. Većini je učenika dodijeljena jednu zemlja Europske unije i razred 1. gimnazije kojim upravlja s ciljem da za humanitarni sajam 9. i 10. travnja osmislile ili nabave proizvode tematski vezane za tu zemlju.

Predavačica mr.sc. Martina Ferk poduzetnica je, direktorica tvrtki M.A.D.I. Croatia ltd i MADI SEE i voditeljica razvoja u MADI grupi. Ima zavidnu međunarodnu karijeru, a trenutno je aktivna kao trenerica u području ljudskih resursa u Litvi i Turskoj. Predavačica je i na Sveučilištu Lehigh u SAD-u.

Učenici pozitivno reagiraju na korištenje aktivnih metoda poučavanja i u evaluacijama radionica ističu vedru atmosferu, znanje predavačice i korisnost tema kao glavne faktore koji potiču njihovu zainteresiranost za modul u cjelini.

S nestrpljenjem očekujemo sajam i realizaciju učeničkih ideja u realnim uvjetima. Uopće ne sumnjamo u njih i pozivamo sve da se uključe u organizaciju sajma te da kupnjom proizvoda i usluga aktivno podupru plemenite ciljeve ove učeničke akcije.