Projektom Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce unapređen je školski kurikul I. gimnazije.

Mnogobrojne projektne aktivnosti i suradnja s brojnim stručnjacima iz područja poduzetništva omogućili su projektnoj radnoj skupini osmišljavanje raznovrsnih aktivnosti čiji je ishod razvijanje nekih od poduzetničkih kompetencija. Sadržaji kojima je unaprijeđen školski kurikul I. gimnazije jesu:

  • kurikul izbornoga predmeta Poduzetništvo
  • nastavni plan i program fakultativnoga predmeta Poduzetništvo i inovativnost
  • nastavni plan i program fakultativnoga predmeta Engleski u poduzetništvu
  • radionica Spremni za tržište rada  u okviru programa profesionalnoga usmjeravanja i informiranja učenika
  • ciklus radionica – primjena danske KIE metode inovacijske pedagogije.