Dr. sc. Irena Miljković Krečar izradila je test koji su učenici popunjavali dva puta. Test je popunjavalo 56 učenika, 28 iz eksperimentalne grupe i 28 iz kontrolne. Prvo je mjerenje održano prije početka radionica, 11. veljače, a drugo nakon završetka radionica, 10. lipnja.

 

Nakon analize rezultata utvrđeno je da se i kod kontrolne i kod eksperimentalne skupine smanjila poželjnost poduzetništva, što možemo tumačiti utjecajem vanjskih faktora, posebice depresivne društvene slike koju nam nameću mediji. S obzirom da je nešto veći pad zabilježen kod eksperimentalne skupine, vrijedi ga interpretirati na način da su učenici izloženi različitim radionicama na temu poduzetništva saznali informacije do kojih prije nisu mogli doći te su time uvidjeli jasnije pozitivne i negativne strane realiziranja poduzetničkoga pothvata. Također su zabilježene više ocjene u samoprocjeni stečenih znanja i vještine, što govori u prilog činjenici da su učenici prošli kvalitetnu edukaciju. U drugom mjerenju učenici su pisali i test činjeničnoga znanja u kojem je eksperimentalna grupa pokazala značajno bolje rezultate od kontrolne grupe. Važno je napomenuti da test činjeničnoga znanja nije bio najavljen te da se učenici i inače nisi pripremali za radionice izvan nastave, a opet su stekli i činjenična znanja. Zaključujemo da se uz radioničku nastavu više nauči na nastavi i tako se smanjuje ili je u manjoj mjeri potrebno učenje kod kuće.