Kao vodeći jezik u svijetu poduzetništva engleski jezik esencijalan je za poduzetnika. Da bi mladi ostvarili konkurentnost na tržištu rada, neophodno je znati i strane jezike, a engleski je pritom na prvome mjestu. Strani jezici danas pripadaju i jednoj od osam ključnih kompetencija traženih u Europskoj uniji, stoga su polaznici imali priliku naučiti korisne fraze poslovnoga engleskog jezika. Predavanja o jezičnim vještinama vodila je Sunčana-Lea Kolbezen, profesorica engleskoga jezika i projektna menadžerica. Polaznici su prvo učili o participativnom vodstvu da bi mogli ostvariti što bolju komunikaciju sa svojim budućim poslovnim suradnicima. Također se učilo o načelima dobroga dijaloga s poslovnim suradnicima: polaznici su vodili zamišljene poslovne razgovore u kojima su trebali sklapati poslovne dogovore vodeći pritom ispravnu komunikaciju u kojoj sudionici poštuju nečije drugačije mišljenje i neslaganje te nude drugome konstruktivne kritike. Na predavanjima se razgovaralo i o važnosti timskoga rada i sudjelovanja svih radnika u budućoj firmi. Poseban je naglasak bio na dobroj komunikaciji i poštivanju ideja i sugestija drugih. Zbog postizanja uspješne komunikacije polaznici su se koristili check in i check out metodom koja dopušta da se osobe upoznaju i iznose svoja mišljenja. Kao jednu od vježbi za povećanje vokabulara poslovnoga engleskog jezika polaznici su načinili rječnik najkorisnijih i najčešćih izraza s kojima se mogu susresti u poslovnom svijetu, a od velike su im pomoći bili i predavači koji su davali svoja mišljenja. Uz brojne vježbe dijaloga polaznici su vježbali i prezentacijske vještine. Svatko je na engleskom jeziku trebao u zadanom vremenu predstaviti svoj projekt za sajam Kap dobrote, a potom su se njihove prezentacijske vještine evaluirale da bi se mogle istaknuti pozitivne strane ili dati sugestije za dijelove koje je trebalo doraditi.