Projektni rezultati

Po završetku provedbe projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce očekuju se sljedeći rezultati:

 • Istraženi su postojeći nastavni planovi i programi predmeta koji se izvode u hrvatskim gimnazijama te je mjerljivim indikatorima utvrđeno u kojoj mjeri isti razvijaju osnovne poduzetničke kompetencije kod učenika.
 • Provedeno je studijsko putovanje u partnersku školu u Danskoj čime je uspješno dansko povezivanje srednjeg općeg obrazovanja i tržišta rada uzeto kao primjer dobre prakse te su stečena znanja i iskustva integrirana u dijelove projektnih aktivnosti.
 • Nadograđen je i moderniziran školski kurikul I. gimnazije koji je javno dostupan.
 • Razvijen je, verficiran i javno je dostupan dvojezični hrvatsko–engleski  kurikul / nastavni plan i program novoga izbornog predmeta Poduzetništvo koji će se integrirati u ponudu izbornih predmeta na nacionalnoj razini.
 • Uspješno je provedena i evaluirana pilot-edukacija novoga školskog predmeta Poduzetništvo.
 • Razvijeni su stručni testovi za ispitivanje razvijenosti osnovne poduzetničke kompetencije učenika.
 • Razvijen je i pozitivno procijenjen te je objavljen i javno dostupan u tiskanom i elektroničkom obliku dvojezični hrvatsko–engleski  udžbenik za novi školski predmet Poduzetništvo.
 • Razvijen je i pozitivno procijenjen te je objavljen i javno dostupan u tiskanom i elektroničkom obliku dvojezični hrvatsko–engleski  priručnik za nastavnika za novi školski predmet Poduzetništvo.
 • Razvijen je i pozitivno procijenjen te je objavljen i javno dostupan u tiskanom i elektroničkom obliku dvojezični hrvatsko–engleski  zbornik radova za novi školski predmet Poduzetništvo.
 • Razvijen je i proveden sustav stručnoga usavršavanja nastavnika koji će po završetku projekta moći predavati novi školski predmet Poduzetništvo.
 • Stvorene su bolje veze između srednjega općeg obrazovanja i tržišta rada.
 • Provedeno je istraživanje potreba predstavnika tržišta rada utvrđena su njihova očekivanja o kompetencijama kandidata pri zapošljavanju novih djelatnika.
 • Održani su okrugli stolovi za predstavnike tržišta rada i zajednice na temu važnosti razvijanja osnovnih poduzetničkih kompetencija tijekom srednjoškolskoga obrazovanja.
 • Uspješno je implementiran program učenja u poduzeću kojim su učenici nakon pohađanja pilot-edukacija dobili priliku pokazati u praksi razvijene osnovne poduzetničke kompetencije.
 • Razvijena je i javno je dostupna dvojezična hrvatsko–engleska mrežna stranica projekta.
 • Održan je stručni skup na nacionalnoj razini na kojemu su predstavljeni projektni rezultati.