Projektne aktivnosti

Opći cilj projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce jest dati potporu daljnjoj provedbi i razvoju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Konkretan doprinos projekta, odnosno njegov specifičan cilj jest omogućiti učenicima gimnazija razvijanje osnovne poduzetničke kompetencije stvaranjem izbornoga predmeta Poduzetništvo koji će po završetku provedbe projekta sve zainteresirane gimnazije u Hrvatskoj moći uvrstiti u svoju ponudu izbornih predmeta.

U samoj provedbi projekta implementira se šest radnih paketa koji ukupno sadrže preko 60 različitih aktivnosti i nekoliko stotina podaktivnosti. Radni paketi organizirani su u dvije strategije koje dovode do specifičnoga, a zatim do općega cilja projekta – strategije obrazovanja i osposobljavanja i strategije stjecanja osnovnoga radnog iskustva.

Donja shema prikazuje projektne ciljeve, s njima povezane strategije i radne pakete koji objedinjuju projektne aktivnosti.

Cilj projekta: Omogućiti učenicima gimnazija razvijanje osnovnih poduzetničkih kompetencija

Strategija obrazovanja i osposobljavanja

4 paketa aktivnosti

1. paket aktivnosti
  • Posjetiti školu u Danskoj koja je uspješno povezala srednje opće obrazovanje s tržištem rada.
  • Unaprijediti i modernizirati školski kurikul I. gimnazije.
  • Razviti dvojezični hrvatsko – engleski kurikul / nastavni plan i program temeljen na ishodima učenja za novi izborni predmet Poduzetništvo koji je namijenjen gimnazijama i koji kao glavni ishod učenja ima osnovne poduzetničke kompetencije
2. paket aktivnosti
3. paket aktivnosti
4. paket aktivnosti

Strategija stjecanja osnovnog radnog iskustva

2 paketa aktivnosti

1. paket aktivnosti
  • Osvijestiti učenike i zajednicu o važnosti ranog stjecanja osnovnih poduzetničkih kompetencija i poslodavce o prednostima zapošljavanja gimnazijalaca.
  • Osvijestiti poslodavce i zajednicu o važnosti socijalnog poduzetništva.
  • Provesti istraživanje među poslodavcima o njihovim očekivanjima vezanima uz poduzetničke kompetencije novozaposlenih osoba
2. paket aktivnosti