20. studenoga 2013. u I. gimnaziji u Zagrebu održano je svečano predstavljanje projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce. Projekt u vrijednosti 1,5 milijun kuna financiran je većim dijelom iz programa IPA IV – ljudski resursi ,odnosno iz Europskoga socijalnog fonda, a u sklopu natječaja Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Partner na projektu je Druga ekonomska škola iz Zagreba.

Važnost ovoga projekta prepoznali su i svojim dolaskom poduprli i predstavnici europske, državne te lokalne vlasti. Izdvajamo nazočnost predstavnika Europske komisije u Hrvatskoj gospodina Branka Baričevića te Ministra poduzetništva i obrta gospodina Gordana Marasa. Ravnateljica I. gimnazije, Dunja Marušić Brezetić naglasila je angažman mlađih nastavnika koji su unatoč svim administrativnim preprekama strpljivim radom uspjeli dobiti financiranje već ranije osmišljenoga projekta.

Kako je u svom izlaganju rekao voditelj projekta i nastavnik I. gimnazije Igor Lukić, projekt je revolucionaran jer istovremeno pomaže gimnazijalcima u razvijanju poduzetničkih kompetencija, što do sada nisu imali prilike razvijati u formalnom obrazovanju, otvara nove horizonte nastavnicima koji će se educirati da bi mogli predavati novi predmet bez obzira kojega su profesionalnog usmjerenja, a poduzetnicima skreće pažnju na populaciju koja je do sad bila diskriminirana na tržištu rada.

Zahvaljujući projektu I. gimnazije, u kolovozu 2014., po završetku provedbe projekta, sve škole u Hrvatskoj imat će spremne i besplatno dostupne dvojezične hrvatsko–engleske verzije kurikula, udžbenika, priručnika za nastavnika i zbornika radova za izvedbu novoga izbornoga školskog predmeta.