Otvorene su prijave za sudjelovanje u projektu Škola poduzetničke kompetencije na tržištu rada za gimnazijalce. Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti svi učenici od 2. do 4. razreda na način da preuzmu prijavni obrazac, popune ga prema uputama i pošalju najkasnije do 31. prosinca 2013. u 12 sati na adresu elektroničke pošte projektne koordinatorice Ivane Kljaković Gašpić:  ivana.kljakovic.gaspic.ipa@gmail.com.