U subotu 7. lipnja 2014. u 1. gimnaziji održalo se posljednje debatno natjecanje školske godine u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom i u okviru europskoga projekta I. gimnazije. Teze o kojima su mladi gimnazijalci debatirali bile su motivirane poduzetništvom i bile su vrlo zanimljive: raspravljalo se je li društveno odgovorno poduzetništvo važnije od profita, temelji li se marketing na prevari i donose li multinacionalne kompanije više zla ili  koristi itd. Budući da su se teze debata objavljivale prije svake debate, svaki je tim debatanata imao pola sata za pripremu. Vremena nije bilo napretek, a dobra priprema uvjet je za dobru debatu, tako da je natjecanje dobilo na zanimljivosti i napetosti. Pobjednici su bili debatanti 2. gimnazije: Bušmani – Dina, Tin i Manuel. Bilo je to jedno uistinu lijepo druženje debatanata iz nekoliko različitih gradova i gimnazija, a svi su umijećem debatiranja i retorike pokazali da su naučili i nešto novo o poduzetništvu.

Vjeran Pezdirc