U srijedu 26. ožujka i u četvrtak 27. ožujka održana su predavanja iz modula Poduzetnost kao način razmišljanja i djelovanja.

Ciljna skupina sudjelovala je na dvjema radionicama.

Teme prve radionice Poduzetnost kao ključna kompetencija i važnost uloge poduzetnika bile su: pojam kompetencije i poduzetnost kao kompetencija, poduzetnost i poduzetnička samoefikasnost, poduzetničke namjere, zašto biti poduzetnik, osobine ličnosti poduzetnika, načini započinjanja poduzetničkoga pothvata te (anti)poduzetnička klima u Hrvatskoj.

Teme druge radionice Inovativnost bile su: pojam inovativnosti, kreativnosti, inovacije te inventivnosti, inovativnost kao osobina ličnosti, inovativnost na radnom mjestu, inovativnost u poduzetničkim pothvatima, inovacije i napredak, vježbe kreativnoga mišljenja korištenjem metoda oluje ideja (brainstorming), SCAMPER metode, ILO mape, mape koristi za kupca, stabla problema, „elevator pitcha“, igre uloga itd.

Radionice je držala mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica na Veleučilištu VERN.