Sastanak radne skupine održan je u četvrtak 19. prosinca 2013. Sastanku su prisustvovali članovi radne skupine i projektni tim. Predstavljeni su rezultati analize nastavnih planova i programa, predstojeće projektne aktivnosti, plan aktivnosti u svrhu izrade udžbenika, priručnika za nastavnike i zbornika radova. Pokušali smo kratkom prezentacijom pojasniti što podrazumijevamo pod osnovnom poduzetničkom kompetencijom, a započeli smo i konzultacije za izradu programa učenja u poduzeću. Raspravljali smo i o načinu provedbe motivacijskih radionica.

Planirano studijsko putovanje u Dansku ili u neku drugu europsku zemlju koja provodi edukaciju za poduzetništvo još je u fazi pripreme jer je teško pronaći gimnaziju koja u svoj kurikul ima inkorporirano poduzetništvo kao poseban predmet. U tijeku su pregovori o sklapanju suradnje s nekoliko danskih gimnazija.

Projekt je predstavljen svim učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda. Objašnjena su im prava i obveze tijekom projekta, način prijave i selekcijski postupak kojim će se izabrati eksperimentalna grupa od 28 učenika koji će sudjelovati u 120 sati radionica.

Na sastanku je dogovoreno da elektronička verzija udžbenika, priručnika za nastavnike i zbornika radova mogu biti opširniji od tiskane verzije jer je tiskana verzija limitirana sredstvima kojima je predviđeno stotinjak stranica udžbenik, pedesetak stranica priručnika za nastavnike i dvadesetak stranica zbornika radova.

Na sastanku se diskutiralo o mogućim smjerovima razvoja projekta, angažmanu nastavnika u pisanju kurikula te o potrebi dodatne edukacije nastavnika o ishodima učenja. Svim članovima projektnoga tima dodijeljeni su zadaci koji se trebaju obaviti u siječnju da bi se projektne aktivnosti provodile u kontinuitetu.