8. studenoga 2013. godine u zbornici I. gimnazije održan je prvi sastanak radne skupine. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnoga tima, profesori I. gimnazije te profesori Druge ekonomske škole.

Projekti menadžer Igor Lukić predstavio je sve važne aktivnosti projekta, dosad obavljene aktivnosti i razradu budućih zadataka te ono najvažnije – podjelu uloga za sljedećih mjesec dana provedbe projekta. Svaki član radne skupine dobio je svoj zadatak – analiziranje poduzetničkih kompetencija u postojećim nastavnim programima u gimnazijama i sadržaj važnih nacionalnih dokumenata koji definiraju ishode učenja u srednjoškolskim obrazovnim programima. Kakvi će biti rezultati ovoga istraživanja, vidjet ćemo za mjesec dana.