Udžbenik i priručnik za nastavnika Poduzetništva predstavljaju ključne rezultate projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce. Te dvije publikacije temeljni su alati za buduće izvođenje predmeta Poduzetništvo, a izrađeni su na hrvatskom i engleskom jeziku te na taj način omogućuju pohađanje toga predmeta i u dvojezičnoj nastavi na engleskom jeziku.

Udžbenikje namijenjen učenicima koji pohađaju gimnazijske programe obrazovanja, a mogu ga koristiti i druge srednje škole, a priručnik je namijenjen nastavnicima kao stručna i metodička pomoć u pripremi i provedbi predviđenoga kurikula s osnovnim ciljem postizanja predviđenih ishoda učenja učenika.

U izradi ovih dviju publikacije sudjelovalo je devet autora – iskusni profesori poduzetništva, poduzetnici i stručnjaci različitih profila. Prvo poglavlje Poduzetnost kao način razmišljanja i djelovanja uvodi učenika u sam svijet poduzetništva i poduzetnost kao ključnu kompetenciju, a napisao ga je voditelj projekta I. gimnazije i poduzetnik Igor Lukić. U drugome poglavlju Poduzetnik u odnosu prema drugima uvodi društveni poduzetnik Teodor Petričević učenike i nastavnike u važnost društveno odgovornog poslovanja i s time povezane teme. Od čega se sastoji i kako se provodi projekt piše u trećem poglavlju Od ideje do projekta poduzetnica Martina Ferk. U četvrtom poglavlju Od projekta do tvrtke u najvažnije aspekte organizacijskoga ustroja poduzetničkog pothvata i funkcioniranja tvrtke učenike uvode diplomirana ekonomistica Gordana Zoretić, nastavnice ekonomske grupe predmeta Ondina Čižmek Vujnović i Tatjana Vujnović te poduzetnik i financijski stručnjak Gordan Horbec. U petom poglavlju Poduzetničke vještine učenike će  različitim vještinama podučiti profesorica međunarodnoga menadžmenta Maša Magzan i  sveučilišna profesorica psihologije Željka Kamenov.

Publikacije su uspješno prošle dvije nezavisne recenzije te će biti upućene na procjenu i odobravanje na nadležne institucije.

Elektroničke verzije ovih publikacija dostupne su za preuzimanje na mrežnoj stranici projekta u dijelu Projektni rezultati.