Najvažniji rezultat europskoga projekta I. gimnazije kurikul predmeta Poduzetništvo izrađen je na hrvatskom i engleskom jeziku te je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama projekta u dijelu Projektni rezultati.

U različitim fazama izrade kurikula sudjelovao je brojni tim stručnjaka iz područja poduzetništva, nastavnika poduzetništva i povezanih predmeta i samih poduzetnika. Veliki transfer znanja i iskustva ostvaren je tijekom studijskoga putovanja u Dansku i nakon njega kada su vrijedna iskustva jedne od najnaprednijih zemalja svijeta promišljena u kontekstu hrvatske obrazovne stvarnosti i integrirana u elemente kurikula. Suradnjom s predstavnicima tržišta rada radna je grupa nastojala u najvećoj mjeri uvrstiti stvarne potrebe hrvatskih poslodavaca u kurikul kao neke od ishoda učenja predmeta Poduzetništvo.

Kurikul je izradila projektna radna grupa za kurikul čiji je voditelj bio Igor Lukić, voditelj projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce, nastavnik I. gimnazije i poduzetnik. Projektnu radnu grupu činile su nastavnice Druge ekonomske škole iz Zagreba Ondina Čižmek Vujnović i Tatjana Vujnović, nastavnica I. gimnazije i koordinatorica edukativnih aktivnosti projekta I. gimnazije Ivana Kljaković Gašpić, savjetnica za Sociologiju, Politiku i gospodarstvo i Etiku Agencije za odgoj i obrazovanje Zlata Paštar te socijalna pedagoginja i školska pedagoginja I. gimnazije Željka Krakić.

Kurikul i popratni materijali za učenje i poučavanje izrađeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, što omogućuje s jedne strane izvođenje predmeta Poduzetništvo na engleskom jeziku u gimnazijskim programima s dvojezičnom nastavom, a s druge strane daje potencijal za ostvarenje međunarodne dimenzije samoga predmeta i/ili razvijenih materijala za učenje i poučavanje.

Kurikul je uspješno prošao tri nezavisne recenzije koje su procijenile da je isti izrađen u skladu s kurikularnom teorijom i suvremenim metodičkim standardima te ga preporučuju za odobrenje. Projektni tim uputio je na verifikaciju novoizrađeni kurikul na hrvatskom i engleskom jeziku zajedno s nezavisnim recenzijama projektnom suradniku Agenciji za odgoj i obrazovanje.