O projektu

Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce projekt je koji je osmislila i provodi I. gimnazija iz Zagreba s ciljem unaprjeđenja hrvatske obrazovne svakodnevnice i davanja potpore razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Projekt sufinancira Europska unija, a provodi se u okviru IPA IV. komponente – Ljudskiresursi predpristupnih fondova, odnosno Europskog socijalnog fonda, i natječaja Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Naziv projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce
Naziv projekta na engleskom jeziku School of Entrepreneurial competitiveness in the Labour market for Secondary grammar school students
Fond IPA program, IV. komponenta
Europski socijalni fond
Ukupna vrijednost projekta 167.203,76 €
Sufinanciranje od strane EU 65,04%
Provoditelj projekta I. gimnazija, Zagreb, Hrvatska
Projektni partner Druga ekonomska škola, Zagreb, Hrvatska
Suradnici na projektu Agencija za odgoj i obrazovanje
Predstavnici tržišta rada
Početak provedbe 19.8.2013.
Završetak provedbe 18.8.2014.
Ukupno trajanje projekta 12 mjeseci
Sektor provedbe projekta Obrazovanje


Zašto je projekt nastao

U vrijeme globalne ekonomske krize upravo je školski sustav taj koji treba preuzeti važnu ulogu u pripremanju mladih budućih stručnjaka za tržište rada. Međutim, u trenutnoj ponudi obaveznih i izbornih predmeta u srednjem općem obrazovanju u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan školski predmet koji potiče razvijanje osnovne poduzetničke kompetencije kod učenika. Tako su osobe sa završenom općom srednjom školom, odnosno gimnazijom, obogaćene mnogim činjeničnim znanjima, međutim ne posjeduju vještine koje im omogućavaju uspješnu integraciju u tržište rada.

Što će se projektom postići

I. gimnazija iz Zagreba u partnerstvu s Drugom ekonomskom školom i suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te predstavnicima tržišta rada odlučila je ovoj poraznoj činjenici stati na kraj osmišljavanjem projekta koji je usmjeren na izradu dvojezičnog kurikula, udžbenika, priručnika za nastavnika i zbornika radova za novi školski predmet „Poduzetništvo”, koji je namijenjen ponudi izbornih predmeta u srednjem općem obrazovanju. Projektom će se značajna pažnja posvetiti i edukaciji nastavnika koji bi u budućnosti izvodili novi školski predmet, ali i povezivanju sustava srednjeg općeg obrazovanja s tržištem rada. U projektu je naglasak na socijalnom poduzetništvu koje u obzir uzima društvenu odgovornost tvrtki prema zajednici, visoka etička načela u poslovanju, kao i intenzivnu brigu za okoliš, zaštitu ljudskih prava i sveopću dobrobit zajednice i društva.

Korisnik projekta

I. gimnazija
Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb, Hrvatska
T: 01 6601 153
F: 01 6692 648
E: info@prva.hr
W: www.prva.hr

Partner korisnika

Druga ekonomska škola, Zagreb

Suradnici na projektu

Agencija za odgoj i obrazovanje
Predstavnici tržišta rada

Ugovorno tijelo (Posredničko tijelo razine 2)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb
Hrvatska
T: 01 62 74 666
F:  01 62 74 698
M: defco@asoo.hr
W: http://www.asoo.hr/defco/