U sklopu radionica 28 članova ciljne skupine pokazuje stečene menadžerske vještine pripremom velikoga i važnoga događaja za I. gimnaziju – tradicionalnoga humanitarnog sajma Kap dobrote koji će se održati u I. gimnaziji od 9. do 10. travnja 2014. u 18.30.

Već 19 godina I. gimnazija organizira ovaj sajam koji uspješno mijenja društvenu svakodnevnicu i pomaže ugroženim skupinama, u prvom redu onim najmlađima – djeci. 21 od 28 učenika ciljne skupine menadžeri su 21 razreda I. gimnazije, a svaki menadžer i razred treba pripremiti štand dodijeljene europske zemlje na kojem će se u humanitarne svrhe prodavati proizvodi i usluge tipični za tu zemlju. Ostatak članova ciljne skupine preuzima ulogu koordinatora projekta Kap dobrote. Sa svojim štandom predstavit će se i profesori I. gimnazije.

Ovogodišnja Kap dobrote specifična je iz više razloga: prvi put je organiziraju učenici – 28 malih menadžera članova projektne ciljne skupine i ovogodišnji sajam obojen je europskim bojama iz dvaju razloga – obilježavanje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i davanje doprinosa provedbi europskoga projekta I. gimnazije.

Sakupljeni novac ove će godine biti uplaćen u Fond solidarnosti I. gimnazije.

Podržite nas 9. i 10. travnja u prostorijama 2014. I. gimnazije na našem tradicionalnom 19. humanitarnom sajmu s početkom u 18.30!