Radionice za učenike u projektnoj skupini počele su 27. veljače 2014. kada je I. gimnazija ugostila uglednu hrvatsku poduzetnicu Sandru Mihelčić. Sandru Mihelčić je Europska komisija imenovala ambasadoricom ženskoga poduzetništva u Hrvatskoj jer već godinama uspješno posluje u području izdavaštva. Ona je na predavanju ukratko predstavila dvjema prezentacijama čime se bavi i kako je započela svoju poduzetničku avanturu. Učenici su bili iznimno zainteresirani za njezina iskustva i u drugoj su je polovici predavanja neprekidno obasipali pitanjima o počecima karijere, usklađivanju majčinstva i poduzetništva, poslovanju u kriznim vremenima i sličnom. Gđa Mihelčić  poručila je učenicima da budu uporni. To je popratila primjerenom pričom o žabi koja je uspjela u životu: među mnogobrojnim žabama koje su se kretale prema istom cilju, do cilja je došla samo jedna i to ona koja je bila gluha. Ona se jedina nije obazirala na komentare i obeshrabrivanja drugih.

Gđa Mihelčić je na kraju pohvalila učenike te nam je i priznala da nikada dosada nije bila obasuta tolikim brojem pitanja. Zato koristimo još jednu priliku da pohvalimo naše učenike u projektnoj grupi jer su se pokazali informiranima, vještima u postavljanju pitanja te pristojnima i otvorenima za nova iskustva.

Nadamo se da će gđa Mihelčić rado i ubuduće posjećivati I. gimnaziju.