U utorak 11. veljače 2014. 28 učenika ciljne skupine koja sudjeluje u projektu Škola poduzetniče konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce i 28 učenika kontrolne skupine sudjelovalo je u testiranju osnovnoga znanja, stavova, razumijevanja i poznavanja poduzetništva.

Testiranje će se ponoviti nakon svih održanih radionica na kraju školske godine. Usporedbom rezultata testiranja vidjet će se jesu li se oni promijenili, odnosno koliko su se promijenili znanje i stavovi ciljne skupine.

Upitnik je pripremila i sastavila stručnjakinja dr. sc. Irena Krečar Miljković, viša predavačica na Veleučilištu VERN.