Završio europski projekt I. gimnazije

18. kolovoza 2014. završio je europski projekt Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce  koji je pripremila i provela I. gimnazija iz Zagreba u partnerstvu s Drugom ekonomskom školom iz Zagreba i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te predstavnicima tržišta rada.

Tijekom dvanaest mjeseci provedbe projektni tim i projektna radna skupina […]

Objavljen novoizrađeni kurikul predmeta Poduzetništvo

Najvažniji rezultat europskoga projekta I. gimnazije kurikul predmeta Poduzetništvo izrađen je na hrvatskom i engleskom jeziku te je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama projekta u dijelu Projektni rezultati.

U različitim fazama izrade kurikula sudjelovao je brojni tim stručnjaka iz područja poduzetništva, nastavnika poduzetništva i povezanih predmeta i samih poduzetnika. Veliki transfer znanja i iskustva […]

Objavljeni popratni materijali za predmet Poduzetništvo

Tijekom provedbe europskoga projekta I. gimnazije razvijeni su popratni materijali koji učeniku i nastavniku mogu biti korisni tijekom edukacije za poduzetništvo.

Riječ je o ispitu za provjeru razvijenosti poduzetničkih kompetencija učenika koji se treba provesti prije početka edukacije i po završetku edukacije. Preporučuje se da ispite nastavnik provede u suradnji sa stručnom službom škole koja […]

Objavljen udžbenik i priručnik za nastavnika predmeta Poduzetništvo

Udžbenik i priručnik za nastavnika Poduzetništva predstavljaju ključne rezultate projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce. Te dvije publikacije temeljni su alati za buduće izvođenje predmeta Poduzetništvo, a izrađeni su na hrvatskom i engleskom jeziku te na taj način omogućuju pohađanje toga predmeta i u dvojezičnoj nastavi na engleskom jeziku.

Udžbenikje namijenjen učenicima […]

Objavljen zbornik radova – dvojezični rječnik poduzetništva

Jedan od ključnih rezultata europskoga projekta I. gimnazije jest izrada dvojezičnoga zbornika radova. U ranoj fazi provedbe projekta projektna radna skupina u dogovoru s ciljnom skupinom i vanjskim stručnjacima koji su surađivali s projektnim timom zaključila je da bi bilo prigodno zbornik radova pretočiti u hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik poduzetništva.

Tako su tijekom 18 školskih […]

Provedeno istraživanje među poslodavcima

U okviru projekta proveli smo i istraživanje među poslodavcima o statusu gimnazijalaca na tržištu rada. U istraživanju su sudjelovali poslodavci i zaposlenici koji raspolažu informacijama relevantnim za anketu.93% ispitanih upravljaju tvrtkama u privatnom vlasništvu.71% upravlja malim tvrtkama, a samo 28% ih se bavi proizvodnjom. Ostali se bave pružanjem usluga.Tvrtke su registrirane u različitim krajevima […]