Unaprijeđen školski kurikul I. gimnazije

Projektom Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce unapređen je školski kurikul I. gimnazije.

Mnogobrojne projektne aktivnosti i suradnja s brojnim stručnjacima iz područja poduzetništva omogućili su projektnoj radnoj skupini osmišljavanje raznovrsnih aktivnosti čiji je ishod razvijanje nekih od poduzetničkih kompetencija. Sadržaji kojima je unaprijeđen školski kurikul I. gimnazije jesu:

kurikul izbornoga predmeta Poduzetništvo
nastavni plan […]

Održan stručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i nastavnike hrvatskih gimnazija

15. srpnja u kinodvorani 1. gimnazije održan je stručni skup na lokalnoj i nacionalnoj razini za ravnatelje i stručne suradnike hrvatskih srednjih škola da bismo predstavili rezultate našega rada. Ravnateljica Dunja Marušić Brezetić upoznala je prisutne s procedurom prijave na natječaj za europski projekt i s iskustvima provedbe ovoga projekta. Savjetnica za Politiku i […]

27 nastavnika završilo program stručnog usavršavanja

U sklopu našega projekta organizirali smo usavršavanje nastavnikana temu Poduzetništvo kao izborni predmet u gimnazijama. Stručno usavršavanje trajalo je od 30. lipnja do 3. srpnja 2014. godine, a sudjelovalo je 27 nastavnika hrvatskih škola.

 

Nastavnici gimnazija prošli su na usavršavanju skraćeni program koji su prošli učenici. Na početku i na kraju stručnoga usavršavanja provedeno je […]

Provedena aktivnost učenja u poduzeću

S predstavnicima tržišta rada, odnosno s tvrtkama koje su pristale sudjelovati u projektu detaljno je razrađen plan prakse naših učenika. U svakoj je tvrtki dogovoren drugačiji program imajući u vidu specifičnosti tvrtki. Tako su učenici u Croatia Airlinesu i u Genosu prvi dio prakse proveli upoznajući se s različitim odjelima ili laboratorijima, dok je […]