Kao što je već napomenuto, projekt je dobio nedvosmislenu potporu različitih institucija u zemlji. S obzirom da naš projekt spaja dva područja ljudskog djelovanja – ekonomiju i obrazovanje, potporu su nam dale institucije nadležne za jedan i za drugi sektor. Spomenimo Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je i odgovorno za promociju učenja o poduzetništvu. […]